17 May 2018

Upravljanje rizicima

UPRAVLJANJE RIZICIMA – JEDNODNEVNI SEMINAR NAMENJEN SVIMA ONIMA KOJI NAMERAVAJU, ILI SE VEĆ BAVE NA SISTEMSKI I SISTEMATIČAN NAČIN PROBLEMOM RIZIKA. 

CILJ SEMINARA JE DA SE UČESNICI UPOZNAJU SA SVIM IZAZOVIMA U PROCESU UPRAVLJANJA RIZICIMA I MOGUĆIM REŠENJIMA. 

Više informacija i prijavu na obuku možete izvršiti ovde.