29 Apr 2018

Promotivna prezentacija projekta „Implementacija sistema menadžmenta energijom (EnMS) u industriji u skladu sa UNIDO metodologijom“ u ISS

Dana 25.04.2018. godine u saradnji Informativnog centra za poslovnu standardizaciji i sertifikaciju (BSC) i Instituta za standardizaciju Srbije (ISS), u prostorijama ISS uspešno je realizovana promotivna prezentacija projekta „Implementacija sistema menadžmenta energijom (EnMS) u industriji u skladu sa UNIDO metodologijom“. Ovo je prvi korak koji je učinjen u ostvarivanju partnerske i dugoročne saradnje BSC i ISS. Prezentaciju su realizovali Marija Vujaković, Direktor BSC i Aleksandar Mićašević, BSC konsultant za sisteme menadžmenta i CE označavanje. Prezentaciji je prisustvovalo više od 30 osoba i komentari su izuzetno pozitivni.