14 Dec 2017

in-house obuka za Interne proveravače PIK Bečej

U periodu 11.-13. decembra 2017. godine Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju je realizovao in-house obuku za Interne provaravače u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, FSSC 22000 i SRPS ISO 19011:2011 u kompaniji PIK Bečej A.d iz Bečeja, članici MK Grupe

Obuka se održala u lepom ambijentu Dvorca Fantast, a njoj su prisustvovali  zaposleni iz radnih jedinica: Svinjarstvo, Doradni centar, Flora, Govedarstvo, Ribnjak, kao i organizacione jedinice Restoran Ribnjak.

Predavači na obuci su bili Jela Petrović, dipl. inž. tehnologije, Nemanja Petrović, dipl. inž. tehnologije i Mirjana Đogo, dipl. inž. tehnologije.

Obuka je bila interaktivna i sadržala je mnogo vežbi, radionica, studija slučaja i praktičnih primera, što je doprinelo efektivnijem usvajanju novih znanja i veština potrebnih za uspešnu implementaciju i proveravanje sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednošću hrane.