14 May 2016

UNIDO Program podrške industriji

BSC Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju obaveštava sve kompanije da se uključe u UNIDO Pilot projekat: "Energetska Efikasnost u Industriji - Implementacija energetskog menadžmenta u praksi".

Projekat ima za cilj da omogući grupi od 10 odabranih organizacija, da kroz treninge i mentorski rad sa međunarodnim stručnjacima implementiraju sistem menadžmenta energijom u svoje organizacije u skladu sa ISO 50001 i time ostvare značajne uštede i smanje potrošnju energije, povećaju produktivnost i učine svoje organizacije konkurentnijim i profitablnijim.

Poboljšanje energetske efikasnosti u industriji, smanjuje troškove i povećava konkurentnost. To je jedna od najefikasnijih mera za pomoć zemljama u razvoju da ispune svoju rastuću potražnju za energijom i da oslabe vezu između ekonomskog rasta i degradacije životne sredine, kao što su klimatske promene.

Krajnji cilj Programa UNIDO - Energetska efikasnost u industriji (IEE) je da utiče na održivo upravljanje energijom i efikasne prakse u industriji zemalja u razvoju i privredama u razvoju u cilju smanjenja pritiska ekonomskog rasta na ekologiju uz istovremeno povećanje produktivnosti, generisanja ekonomskog rasta, otvaranje novih radna mesta i smanjenja siromaštva.

Prema UNIDO definiciji, sistem menadžmenta energijom (EnMS) je metodologija i okvir za sistemsko upravljanje i upotrebu energije u organizaciji. EnMS utiče na organizacione, tehničke i ljudske aktivnosti na ekonomski - prihvatljiv način sa ciljem poboljšanja energetskih performansi. UNIDO definicija EnMS i metodologija je u skladu sa međunarodnim standardima za upravljanje energijom ISO 50001:2011 (kod nas SRPS EN ISO 50001:2012).

Projekat ima za cilj da omogući grupi od 10 odabranih organizacija, da kroz treninge i mentorski rad sa međunarodnim stručnjacima implementiraju sistem menadžmenta energijom u svoje organizacije u skladu sa ISO 50001 i time ostvare značajne uštede i smanje potrošnju energije, povećaju produktivnost i učine svoje organizacije konkurentnijim i profitablnijim.

Kao dodatna vrednost ovog programa predstavlja sama UNIDO metodologija i alat (software) za upravljanje energijom, koju su razvili UNIDO međunarodni stručnjaci odnosno autori samog standarda, koji će Vam biti dostupni (on-line) u periodu trajanja programa (9 meseci).

Cena učešća je 2.000e u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se vrši u četiri (4) jednake rate.

Ulazna konferencija, u okviru koje se organizuje Konferencija za medije će se održati 30. maja 2016. godine u prostorijama Centra. 

 VIDEO